Algemene Voorwaarden

AVG

Beste klant,

U bent opgenomen in ons klantenbestand. Daardoor heeft u alsook alle organisaties in Nederland en de rest van de Europese Unie (EU) te maken met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is. In dat kader heeft 4DIVERS Veenendaal een privacyverklaring opgesteld en gepubliceerd via haar website.

Voor haar klanten is 4DIVERS Veenendaal in de meeste gevallen verwerker van persoonsgegevens. Dit beperkt zich tot het registreren van persoonsgegevens, zoals naam, adres, PC/woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer(s) en e-mailadres. 4DIVERS Veenendaal heeft ervoor gekozen een AVG-artikel op te nemen op haar website, waardoor een losstaande verwerkersovereenkomst niet nodig is.

De nieuwe AVG regelgeving welke 4DIVERS Veenendaal hanteert gaan in op 25 mei 2018 en gelden vanaf die datum voor alle lopende en toekomstige overeenkomsten.

U als klant kan deze voorwaarden stilzwijgend accepteren of uiterlijk 1 juli 2018 expliciet afwijzen. In het geval van afwijzing worden uw media gegevens uit ons systeem verwijderd echter blijven in het verleden geregistreerde orders in ons systeem ongewijzigd bestaan.

Zonder bericht gaan wij vanuit dat u de voorwaarden van 4DIVERS accepteert.

De privacyverklaring is te vinden op: http://4divers.nl/documentatie

Hartelijke groet,
Lex Schotema namens 4DIVERS Veenendaal